✆   08 - 654 90 90

Verksamheten i Advokatfirman Ingemar Mårtensson är särskilt inriktad på brottmål.

Uppdragen är huvudsakligen koncentrerade till engagemang som försvarare, målsägandebiträde
och särskild företrädare för barn. Advokatfirman sysslar också med familjerätt och allmän praktik.

Du är alltid välkommen med dina frågor om du är osäker på din situation och snabbt behöver hjälp.