✆   08 - 654 90 90

Uppdrag

Försvarare

Har du blivit misstänkt för brott eller har du blivit åtalad för brott har du rätt att vara biträdd av advokat vid polisförhör och vid rättegång. Advokaten kan vara offentlig försvarare vilket är en form av rättshjälp som du kan ha rätt till, eller privat försvarare vilket innebär att du själv betalar din advokat. Du har alltid rätt att begära att den advokat du bestämt dig för skall utses som din offentliga försvarare.

Advokatfirman åtar sig uppdrag som såväl offentlig försvarare som privat försvarare.

Målsägandebiträde

Du som blivit utsatt för brott, dvs är målsägande, kan ha rätt att få en advokat utsedd bl a för att stötta dig under förhör och under rättegången. Målsägandebiträdet framställer och driver ofta också skadeståndskrav för sin klients räkning.

Advokatfirman åtar sig uppdrag inom detta område.

Särskild företrädare för barn

Om en vårdnadshavare kan misstänkas för ett brott mot någon som är under 18 år, kan en särskild företrädare, ofta en advokat, förordnas för barnet. Detsamma gäller om det kan befaras att en vårdnadshavare på grund av sitt förhållande till den som kan misstänkas för brottet inte kommer att ta tillvara barnets rätt.

Den särskilda företrädarens uppgifter är att istället för vårdnadshavaren, bl a vara närvarande vid förhör med barnet och framställa skadeståndskrav för barnets räkning.

Advokatfirman åtar sig uppdrag inom detta område.

Familjerätt

Till familjerätten räknas bl a vårdnads- och umgängestvister, arvs- och testamentsfrågor och bodelningar.

Advokatfirman lämnar råd och biträde inom dessa områden.

Allmän praktik

Allmän praktik betyder i det här fallet att advokatbyrån ger råd och biträde i frågor som rör avtal, fastigheter, skadestånd, omhändertagande av barn och unga mm. Undrar du om din fråga hamnar inom Advokatfirmans verksamhetsområde kan du ringa eller skicka ett mail. Du får snabbt svar utan någon kostnad. Du bör observera att Advokatfirman däremot inte besvarar i mail framställda frågor som berör konkreta juridiska förhållanden. I sådana fall ombeds du ta kontakt med Advokatfirman för bokning av sammanträde med advokat.

Rättshjälp och Rättsskydd

Rättshjälp kan det bli aktuellt att söka om du inte har någon hemförsäkring. Rättshjälp lämnas i form av ekonomisk hjälp för att du t ex skall kunna driva en tvist (i tvistemålsrättegång) eller i form av att staten bekostar offentlig försvarare, målsägandebiträde och/eller särskild företrädare för barn (i brottmålsrättegång). Det kan också vara fråga om att staten bekostar offentligt biträde (i mål om omhändertagande av unga, LVU, eller missbrukare, LVM, mm). Även i vissa enklare bodelningar kan rättshjälp lämnas.

Rättsskydd söks genom att man tar kontakt med det försäkringsbolag där man har sin hemförsäkring, bil- eller båtförsäkring etc. Vilken typ av försäkring som blir aktuell beror på vad tvisten handlar om.

Advokaten sköter normalt alla dessa kontakter för din räkning.